NGUVU

Mini-LCA til måling af
kaffes miljø- og klimaaftryk

Kaffevirksomheden NGUVU ønskede at klarlægge og dokumentere sit produkts klima- og miljøaftryk for at blive bevidste omkring kaffeproduktionens største klimapåvirkning og være i stand til at kommunikere dette til sine kunder. 

LT Cambio har bistået NGUVU med en mini-LCA. Resultatet af projektet har været en udførlig indsamling af primært og sekundært data, kortlægning af virksomhedens største klima- og miljømæssige belastende aktiviteter samt rådgivning omkring hvordan resultaterne kan kommunikeres eksternt.

Resultaterne blev derudover brugt som grundlag for konkret tiltag, som NGUVU kan implementere fremadrettet med henblik på at minimere virksomhedens negative aftryk og styrke NGUVUs bæredygtighedsprofil. 

Andre cases

Moltkes PalæCertificering i Green Key

Finn L. & DavidsenPlan og dokumentation for affaldshåndtering