NGUVU

Mini-LCA til måling af
kaffes miljø- og klimaaftryk

Kaffevirksomheden NGUVU ønskede at klarlægge og dokumentere sit produkts klima- og miljøaftryk for at blive bevidste omkring kaffeproduktionens største klimapåvirkning og være i stand til at kommunikere dette til sine kunder. 

LT Cambio har bistået NGUVU med en mini-LCA. Resultatet af projektet har været en udførlig indsamling af primært og sekundært data, kortlægning af virksomhedens største klima- og miljømæssige belastende aktiviteter samt rådgivning omkring hvordan resultaterne kan kommunikeres eksternt.

Resultaterne blev derudover brugt som grundlag for konkret tiltag, som NGUVU kan implementere fremadrettet med henblik på at minimere virksomhedens negative aftryk og styrke NGUVUs bæredygtighedsprofil. 

“Vi har haft et super forløb med Louise, hvor hun har hjulpet os med at klarlægge og dokumentere klima- og miljøaftrykket af vores kaffebønner fra Kenya. Louise var utrolig god til at sætte sig ind i alle processerne og forstå hele værdikæden, så hun kunne give os et billede af vores største klima- og miljømæssige belastende aktiviteter. Hun hjalp os også med, hvordan vi kunne bruge resultaterne i vores kommunikation, når vi skal sætte initiativer i gang, der kan minimere vores negative aftryk. Vi har været utroligt glade for Louises kompetente rådgivning og gode formidling, og sender de største anbefalinger hendes vej.

Rune Sandholt,
Founder & Direktør,
NGUVU

Andre cases

Hotel HillerødOpkvalificering af medarbejdere efter certificering

HellebroESG og bæredygtighedsrapportering

Moltkes PalæCertificering i Green Key

Finn L. & DavidsenPlan og dokumentation for affaldshåndtering